ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Έδρα:
Λάκκωμα Χαλκιδικής,
T.K. 63080,
Tηλ. 23990 51132,
Fax: 23990 51133

Υποκατάστημα:
Ανατολικής Θράκης 62,
T.K. 54453, Θεσσαλονίκη,
Tηλ 2310 913180,
Fax:2310 920807