Γ
, , , , , , , , ...

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ.....

Η καφα ! Πρκειται για ναν δντρο το οποο ταν καλλιεργεται φτνει περπου τα 2.5 μτρα ψος ,εν αυτοφυς τα 8-10 μτρα.
Η καφα ανκει βοτανολογικ στις ρουβιδες και απαιτε εκρατο και ζεστ κλμα. Τα φλλα της χουν σχμα λογχοειδς και τα νθη της εναι σπρα με ντονο αλλ ταυτχρονα ευχριστο ρωμα.
Ο κθε καρπς , περιχει δο κκκους αλλις λουβι. Ο καφς αρχζει να συλλγεται ταν οι καρπο εναι κκκινοι και χουν μγεθος κερασιο.
Η καφα ζε μχρι και 30 χρνια, εν αρχζει να παργει καρπος απ το 4ο τος.


δετε τον χρτη με τις κριες χρες παραγωγς καφ 
2 Ιστορα
1 Φιλοσοφα
5 Επεξεργασα
4 Προιντα
3 Γεν.Χαρακτηριστικ
3 Να
3 Οικονομικ στοιχεα
3 Επικοινωνα